Poštovani,

obavještavamo  vas da je novi termin održavanja 2. kongresa nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem od 02. do 04. juna 2022.godine. Kongres će se održati u hotelu Bosna u Banja Luci u skladu sa epidemiološkom situacijom i važećim propisima Republike Srpske. Teme kongresa obuhvatiće sve aktuelne oblasti u nefrologiji i ponudiće najsavremenije dijagnostičke i terapijske pristupe brojnim nefrološkim oboljenjima.

Organizatori kongresa su Udruženje nefrologa Republike Srpske i Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci. Na naš i Vaš kongres i ove godine dovodimo najeminentnije stručnjake iz cijelog regiona, čime je zagarantovan dobar stručni i naučni karakter kongresa.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad kongresa i da izložite teme koje su u sferi Vaših interesovanja i koje privlače Vašu pažnju. Naučni odbor kongresa će među svim prispjelim radovima odabrati najkvalitetnije, koji će biti prezentovani na našem kongresu. Odabrani radovi i apstrakti će biti štampani u Zborniku radova i sažetaka 2. kongresa nefrologa Republike Srpske, koji će biti katalogizovan u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske.

Kongres će biti akreditovan od strane Savjeta za zdravstvo Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Pokrovitelj kongresa je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Univerzitet u Banjaluci.

 

PROGRAM NA DLANU .pdf

PROGRAMSKA KNJIŽICA II KONGRES NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKE .pdf

Pratite uživo II kongres

 

OPŠTE INFORMACIJE / GENERAL INFORMATION 
 
 

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org