II Kongres nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem

Poštovani,

obavještavamo  vas da je novi termin održavanja 2. kongresa nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem od 02. do 04. juna 2022.godine. Kongres će se održati u hotelu Bosna u Banja Luci u skladu sa epidemiološkom situacijom i važećim propisima Republike Srpske. Teme kongresa obuhvatiće sve aktuelne oblasti u nefrologiji i ponudiće najsavremenije dijagnostičke i terapijske pristupe brojnim nefrološkim oboljenjima.

Organizatori kongresa su Udruženje nefrologa Republike Srpske i Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci. Na naš i Vaš kongres i ove godine dovodimo najeminentnije stručnjake iz cijelog regiona, čime je zagarantovan dobar stručni i naučni karakter kongresa.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad kongresa i da izložite teme koje su u sferi Vaših interesovanja i koje privlače Vašu pažnju. Naučni odbor kongresa će među svim prispjelim radovima odabrati najkvalitetnije, koji će biti prezentovani na našem kongresu. Odabrani radovi i apstrakti će biti štampani u Zborniku radova i sažetaka 2. kongresa nefrologa Republike Srpske, koji će biti katalogizovan u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske.

Kongres će biti akreditovan od strane Savjeta za zdravstvo Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Pokrovitelj kongresa je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Univerzitet u Banjaluci.

 

PROGRAM NA DLANU .pdf

PROGRAMSKA KNJIŽICA II KONGRES NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKE .pdf

Pratite uživo II kongres

 

OPŠTE INFORMACIJE / GENERAL INFORMATION 
 
 

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org