2. KONGRES NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem
2nd REPUBLIKA SRPSKA CONGRESS OF NEPHROLOGY with international participation


MJESTO DOGAĐANJA / CONGRESS VENUE :
Hotel Bosna ****
Banja Luka, Republika Srpska / Republic of Srpska
26 - 27. septembar 2020. / September 26 - 27, 2020

VAŽNI DATUMI / IMPORTANT DATES :
Datum održavanja Kongresa: 26 - 27. septembar 2020.
Date of the Congress: September 26 - 27, 2020.

Krajnji rok za registraciju po sniženoj cijeni: 15. avgust 2020.
Deadline for registration at the reduced fee: August 15th , 2020.

Krajnji rok za dostavljanje apstrakata: 1. septembar, 2020.
Deadline for submission of abstracts: September, 1st 2020. 

Obavijest o načinu prezentacije: 15. septembar 2020.
Notification of abstract acceptance and way of presentation: September 15th , 2020.

SEKRETERIJAT KONGRESA / CONGRESS SECRETARIAT
MD Goran Topić, Banja Luka; UKC Banja Luka
Tel.: Fax:
Naučni dio i apstrakti : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNIČKI ORGANIZATOR / TECHNICAL ORGANIZER

TRAVEL PLAN

Kralja Petra I Karađorđevića 109
78000 Banja Luka
Tel.: 051/492-493 Mob.: 066/333-301
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Kontakt osoba / Contact person: Jelena Diljkan
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Webpage: www.travelplan.ba

NAUČNE INFORMACIJE / SCIENTIFIC INFORMATION
Predsjednik Kongresa / President of the Congress
Prof. dr Branislav Gašić

ORGANIZACIONI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE
Prof. dr Branislav Gašić, predsjednik
Dr Goran Topić, sekretar
Prof. dr Vlastimir Vlatković
Doc. dr Milorad Grujičić
Dr sc. med. Nenad Petković
Doc. dr Marijana Kovačević
Mr. sc. med. dr Biljana Jakovljević
Dr Aleksandar Arežina
Prim dr Ljiljana Lukić
Prim dr Dragan Vojvodić, IN MEMORIAM
Dr Koviljka Bogićević
Prim. dr Gordana Žole
Dr Ljubo Vuković
Dr Olivera Šešlija
Dr Dubravka Zrnić-Mićić
Dr Irena Balaban
Dr Ivana Kovačević
Dr Ivana Kantar
Dr Marija Andrić

NAUČNI ODBOR / PROFESSIONAL COMMITTEE
Prof. dr Vlastimir Vlatković, predsjednik
Prof. dr Branislav Gašić
Prof.dr Vlado Đajić
Prof.dr Ranko Škrbić
Prof.dr Zoran Vujković
Prof. dr Duško Vulić
Prof. dr Snježana Popović Pejičić
Prof. dr Tamara Kovačević Preradović
Prof. dr Milka Mavija
Prof.dr Zoran Mavija
Doc. dr Snježana Petrović-Tepić
Doc. dr Milorad Grujičić
Doc.dr Aleksandra Salapura
Doc. dr Marijana Kovačević
 
MEĐUNARODNI ODBOR / INTERNATIONAL COMMITTEE
Prof. Biljana Stojimirović, Beograd, Srbija
Prof. Rajko Hrvačević, Beograd, Srbija
Prof. Dijana Jovanović, Beograd, Srbija
Prof. dr Rade Naumović, Beograd, Srbija
Prof. dr Sanja Simić Ogrizović, Beograd, Srbija
Prof. dr Đoko Maksić, Beograd, Srbija
Prof. dr Igor Mitić, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Dušan Božić, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Milan Radović, Beograd, Srbija
Prof. dr Milorad Radojević, Beograd, Srbija
Prof. dr Aleksandar Tomić, Beograd, Srbija
Prof. dr Nikolina Jukić Bašić, Zagreb, Hrvatska
Prof. dr Jadranka Boturović Ponikvar, Ljubljana, Slovenija
Prof. dr Miha Arnol, Ljubljana, Slovenija
Doc. dr sc. Jasna Trbojević Stanković, Beograd, Srbija
Dr. sci. Neven Vavić, Beograd, Srbija
 

Prijava apstrakata :
 1. Prijavljeni apstrakti moraju biti originalni. Prethodno publikovani ili apstrakti koji su prezentovani na nekom međunarodnom naučnom i/ili stručnom sastanku neće biti prihvaćeni.
 2. Autori neće imati pristup svojim prijavljenim apstraktima do krajnjeg datuma, tako da ih neće moći pregledati i mijenjati. U slučaju da se utvrdi nepravilnost u sadržaju apstrakta koji je prijavljen, može se tražiti zamjena prethodnog apstrakta elektronskom korespodencijom (e mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., slanje korigovanog apstrakta naslovite kao KOREKCIJA APSTRAKTA) do krajnjeg datuma prijave, nakon čega neće biti moguće dalje ispravke.
 3. Obavezuje se kontakt autor da pošalje detaljnu i tačnu e-mail adresu, koja će biti korištena u budućoj korespondenciji.
 4. Članovi Naučnog odbora Kongresa će pregledati sve dospjele apstrakte i odabraće radove za oralnu ili poster prezentaciju. Predviđeno vrijeme za svaku oralnu prezentaciju će zavisiti od sesije za koju će apstrakt biti planiran u Programu Kongresa.
 5. Sve upute za autore oralnih prezentacija će biti na web stranici Kongresa.
 6. Prihvaćeni apstrakti biće publikovani u Knjizi apstrakata. Da bi apstrakt bio uvršten u Knjigu apstrakata, kotizaciju za autora koji prezentuje rad treba uplatiti najkasnije 01.marta 2020. U slučaju da kotizacija do tog roka ne bude uplaćena, apstrakt(i) neće biti uključen(i) u Knjigu apstrakata.
 7. Autori prihvaćenih apstrakata prezentovaće svoj rad u sesiji i u vrijeme za to određeno od Naučnog odbora.
 8. U apstraktu ne pisati fusnote. Molimo da izbjegavate boldovanje, podvlačenje i na drugi način mijenjanje fontova u tekstu apstrakta.
 9. Ako se u apstraktu spominju imena lijekova, autori se podsjećaju da treba da koriste isključivo generička imena. U slučaju korištenja komercijalnih imena lijekova, apstrakt neće biti prihvaćen.

Uputstva autorima za slanje apstrakata:
 1. Apstrakt treba pisati na službenim jezicima koji se koriste u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.
 2. Obrazac za prijavu apstrakta dostupan je OVDE.
 3. Apstrakt poslati kao Word dokument na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 4. Apstrakt može imati najviše 300 riječi bez naslova i autora. U apstrakte ne treba postavljati fotografije i/ili tabele. U slučaju prekoračenja limita riječi apstrakt će biti prilagođen za štampu u Knjigu apstrakata. Na obrascu za apstrakte potrebno je označiti samo jednu od ponuđenih tema.
 5. Apstrakte pisati u fontu Times New Roman, veličine fonta 12pt, u proredu 1.5.
 6. Naslov pisati velikim slovima (CAPS) Times New Roman, bold, 12pt.
 7. Napisati puno prezime i ime i afilijaciju autora i svih koautora. Podvući ime i prezime autora koji će prezentovati. Dozvoljeno je najviše do pet koautora. Potrebno je naznačiti kontakt e mail adresu prezentujućeg autora radi dalje korespondencije.
 8. Apstrakt treba sadržavati: Uvod, Cilj, Metode, Rezultate i Zaključke (kod prikaza slučaja umjesto Rezultati napisati kratak opis slučaja).
 9. Najviše do četiri ključne riječi.
 10. Koristiti standardne skraćenice, a nove skraćenice definisati u zagradi nakon prve upotrebe u tekstu.
 11. Apstrakt može biti prikazan kao poster prezentacija ili usmeno izlaganje (na obrascu za apstrakte naznačite da li apstrakt šaljete za oralnu ili poster prezentaciju).
 12. Krajnji rok za slanje apstrakata je 01. septembar 2020. Nakon ovog datuma sažeci neće biti prihvaćeni.

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Sekretar udruženja: Goran Topić

goran.topic[a]udruzenjenefrologa.org