II KONGRES NEFROLOGA

REPUBLIKE SRPSKE

PRATITE UŽIVO II KONGRES

UDRUŽENJE NEFROLOGA

REPUBLIKE SRPSKE

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Udruženja nefrologa Republike Srpske.

II KONGRES NEFROLOGA

REPUBLIKE SRPSKE

2. kongresa nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem od 02. do 04. juna 2022.godine

Više informacija

II KONGRES NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

od 02. do 04. juna 2022.godine

 

kontinuirano usavršavanje

Kontinuirano i stručno usavršavanje članova, blagovremena primjena savremenih naučnih dostignuća u svakodnevnoj praksi iz nefrologije

naučno-istraživački rad

Podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u svim oblicima iz oblasti nefrologije

saradnja

Razvijanje saradnje sa drugim specijalističkim udruženjima u okviru Društva doktora medicine Republike Srpske

organizovanje skupova

Organizovanje naučnih skupova iz oblasti nefrologije

međunarodna saradnja

Saradnja sa sličnim udruženjima u svijetu

dio integralnog sistema

Učestvovanje u radu Društva doktora medicine Republike Srpske, saradnja sa Zdravstvenom komorom Republike Srpske

Pristupnica za prijem u članstvo udruženja nefrologa Republike Srpske

Poštovane kolege,
ukoliko želite da postanete član Udruženja nefrologa Republike Srpske, potrebno je da preuzmete dokument priložen na kraju teksta, popunite sva polja u dokumentu i dostavite nam tako popunjen i potpisan obrazac.

...preuzmite pristupnicu u obliku MS WORD datoteke  pristupnica.doc (49.2 KB)

                            

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org