UDRUŽENJE NEFROLOGA

REPUBLIKE SRPSKE

Dobrodošli na zvaničnu internet prezentaciju Udruženja nefrologa Republike Srpske.

II KONGRES NEFROLOGA

REPUBLIKE SRPSKE

Važno obavještenje - ODGAĐA SE!

Više informacija

II KONGRES NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKE

Važno obavještenje - ODGAĐA SE!

 

kontinuirano usavršavanje

Kontinuirano i stručno usavršavanje članova, blagovremena primjena savremenih naučnih dostignuća u svakodnevnoj praksi iz nefrologije

naučno-istraživački rad

Podsticanje organizovanog naučno-istraživačkog rada u svim oblicima iz oblasti nefrologije

saradnja

Razvijanje saradnje sa drugim specijalističkim udruženjima u okviru Društva doktora medicine Republike Srpske

organizovanje skupova

Organizovanje naučnih skupova iz oblasti nefrologije

međunarodna saradnja

Saradnja sa sličnim udruženjima u svijetu

dio integralnog sistema

Učestvovanje u radu Društva doktora medicine Republike Srpske, saradnja sa Zdravstvenom komorom Republike Srpske

Pristupnica za prijem u članstvo udruženja nefrologa Republike Srpske

Poštovane kolege,
ukoliko želite da postanete član Udruženja nefrologa Republike Srpske, potrebno je da preuzmete dokument priložen na kraju teksta, popunite sva polja u dokumentu i dostavite nam tako popunjen i potpisan obrazac.

...preuzmite pristupnicu u obliku MS WORD datoteke  pristupnica.doc (49.2 KB)

                               

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Sekretar udruženja: Goran Topić

goran.topic[a]udruzenjenefrologa.org