2. KONGRES NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem
2nd REPUBLIKA SRPSKA CONGRESS OF NEPHROLOGY with international participation


MJESTO DOGAĐANJA / CONGRESS VENUE :
Hotel Bosna ****
Banja Luka, Republika Srpska / Republic of Srpska
02 - 04. jun 2022. / June 02 - 04, 2022.

VAŽNI DATUMI / IMPORTANT DATES :
Datum održavanja Kongresa: 02 - 04. jun 2022.
Date of the Congress: June 02 - 04, 2022.

Krajnji rok za registraciju po sniženoj cijeni: 01. maj 2022.
Deadline for registration at the reduced fee: May 1st , 2022.

Krajnji rok za dostavljanje apstrakata: 10. maj 2022.
Deadline for submission of abstracts: May 10th , 2022.

Obavijest o načinu prezentacije: 15. maj 2022.
Notification of abstract acceptance and way of presentation: May 15th , 2022.

SEKRETERIJAT KONGRESA / CONGRESS SECRETARIAT
MD Goran Topić, Banja Luka; UKC Banja Luka
Tel.: Fax:
Naučni dio i apstrakti : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNIČKI ORGANIZATOR / TECHNICAL ORGANIZER

TRAVEL PLAN

Kralja Petra I Karađorđevića 109
78000 Banja Luka
Tel.: 051/492-493 Mob.: 065/952-179
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Kontakt osoba / Contact person: Ana Ćulibrk
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Webpage: www.travelplan.ba

NAUČNE INFORMACIJE / SCIENTIFIC INFORMATION
Predsjednik Kongresa / President of the Congress
Dr Goran Topić

ORGANIZACIONI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE
Dr Goran Topić, predsjednik
Dr Dragana Bubić, sekretar
Prof. dr Branislav Gašić
Prof. dr Milorad Grujičić
Dr sc. med. Nenad Petković
Doc. dr Marijana Kovačević
Mr. sc. med. dr Biljana Jakovljević
Dr Marko Ančić
Prim dr Ljiljana Lukić
Dr Koviljka Bogićević
Prim. dr Gordana Žole
Dr Ljubo Vuković
Dr Olivera Šešlija
Dr Dubravka Zrnić-Mićić
Dr Irena Balaban
Dr Ivana Kovačević
Dr Ivana Kantar
Dr Marija Andrić
Dr Bojana Jungić
Dr Saška Starčević
Dr Marko Lacković
Dr Jasmina Mrgud


NAUČNI ODBOR / PROFESSIONAL COMMITTEE
Prof. dr Branislav Gašić, predsjednik
Prof.dr Vlado Đajić
Prof.dr Ranko Škrbić
Prof.dr Zoran Vujković
Prof. dr Duško Vulić
Prof. dr Snježana Popović Pejičić
Prof. dr Tamara Kovačević Preradović
Prof. dr Milka Mavija
Prof.dr Zoran Mavija
Prof. dr Snježana Petrović-Tepić
Prof. dr Milorad Grujičić
Doc.dr Aleksandra Salapura
Doc. dr Marijana Kovačević
Dr Goran Topić
Dr Jasmina Mrgud
Dr Marko Aničič
Dr Dijana Marić
 
MEĐUNARODNI ODBOR / INTERNATIONAL COMMITTEE
Prof. dr Biljana Stojimirović, Beograd, Srbija
Prof. dr Rajko Hrvačević, Beograd, Srbija
Prof. dr Dijana Jovanović, Beograd, Srbija
Prof. dr Sanja Simić Ogrizović
Prof. dr Igor Mitić, Novi Sad, Srbija
Prof. dr Milan Radović, Beograd, Srbija
Prof. dr Milorad Radojević, Beograd, Srbija
Prof. dr Aleksandar Tomić, Beograd, Srbija
Prof. dr Nikolina Jukić Bašić, Zagreb, Hrvatska
Prof. dr Jadranka Boturović Ponikvar, Ljubljana, Slovenija
Prof. dr Miha Arnol, Ljubljana, Slovenija
Doc. dr sc. Jasna Trbojević Stanković, Beograd, Srbija
Prof. dr Neven Vavić, Beograd, Srbija
 

Prijava apstrakata :
 1. Prijavljeni apstrakti moraju biti originalni. Prethodno publikovani ili apstrakti koji su prezentovani na nekom međunarodnom naučnom i/ili stručnom sastanku neće biti prihvaćeni.
 2. Autori neće imati pristup svojim prijavljenim apstraktima do krajnjeg datuma, tako da ih neće moći pregledati i mijenjati. U slučaju da se utvrdi nepravilnost u sadržaju apstrakta koji je prijavljen, može se tražiti zamjena prethodnog apstrakta elektronskom korespodencijom (e mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., slanje korigovanog apstrakta naslovite kao KOREKCIJA APSTRAKTA) do krajnjeg datuma prijave, nakon čega neće biti moguće dalje ispravke.
 3. Obavezuje se kontakt autor da pošalje detaljnu i tačnu e-mail adresu, koja će biti korištena u budućoj korespondenciji.
 4. Članovi Naučnog odbora Kongresa će pregledati sve dospjele apstrakte i odabraće radove za oralnu ili poster prezentaciju. Predviđeno vrijeme za svaku oralnu prezentaciju će zavisiti od sesije za koju će apstrakt biti planiran u Programu Kongresa.
 5. Sve upute za autore oralnih prezentacija će biti na web stranici Kongresa.
 6. Prihvaćeni apstrakti biće publikovani u Knjizi apstrakata. Da bi apstrakt bio uvršten u Knjigu apstrakata, kotizaciju za autora koji prezentuje rad treba uplatiti najkasnije 01.maja 2022. U slučaju da kotizacija do tog roka ne bude uplaćena, apstrakt(i) neće biti uključen(i) u Knjigu apstrakata.
 7. Autori prihvaćenih apstrakata prezentovaće svoj rad u sesiji i u vrijeme za to određeno od Naučnog odbora.
 8. U apstraktu ne pisati fusnote. Molimo da izbjegavate boldovanje, podvlačenje i na drugi način mijenjanje fontova u tekstu apstrakta.
 9. Ako se u apstraktu spominju imena lijekova, autori se podsjećaju da treba da koriste isključivo generička imena. U slučaju korištenja komercijalnih imena lijekova, apstrakt neće biti prihvaćen.

Uputstva autorima za slanje apstrakata:
 1. Apstrakt treba pisati na službenim jezicima koji se koriste u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.
 2. Obrazac za prijavu apstrakta dostupan je OVDE.
 3. Apstrakt poslati kao Word dokument na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 4. Apstrakt može imati najviše 300 riječi bez naslova i autora. U apstrakte ne treba postavljati fotografije i/ili tabele. U slučaju prekoračenja limita riječi apstrakt će biti prilagođen za štampu u Knjigu apstrakata. Na obrascu za apstrakte potrebno je označiti samo jednu od ponuđenih tema.
 5. Apstrakte pisati u fontu Times New Roman, veličine fonta 12pt, u proredu 1.5.
 6. Naslov pisati velikim slovima (CAPS) Times New Roman, bold, 12pt.
 7. Napisati puno prezime i ime i afilijaciju autora i svih koautora. Podvući ime i prezime autora koji će prezentovati. Dozvoljeno je najviše do pet koautora. Potrebno je naznačiti kontakt e mail adresu prezentujućeg autora radi dalje korespondencije.
 8. Apstrakt treba sadržavati: Uvod, Cilj, Metode, Rezultate i Zaključke (kod prikaza slučaja umjesto Rezultati napisati kratak opis slučaja).
 9. Najviše do četiri ključne riječi.
 10. Koristiti standardne skraćenice, a nove skraćenice definisati u zagradi nakon prve upotrebe u tekstu.
 11. Apstrakt može biti prikazan kao poster prezentacija ili usmeno izlaganje (na obrascu za apstrakte naznačite da li apstrakt šaljete za oralnu ili poster prezentaciju).
 12. Krajnji rok za slanje apstrakata je 01. maj 2022. Nakon ovog datuma sažeci neće biti prihvaćeni.

 

 

PROGRAM NA DLANU .pdf

PROGRAMSKA KNJIŽICA II KONGRES NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKE .pdf

Pratite uživo II kongres

 

 

 

 

Pokrovitelj

 

 

 

 

Kongres podržali

 

 

 

 

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org