OPŠTE INFORMACIJE / GENERAL INFORMATION

2. KONGRES NEFROLOGA REPUBLIKE SRPSKE sa međunarodnim učešćem
2nd REPUBLIKA SRPSKA CONGRESS OF NEPHROLOGY with international participation


MJESTO DOGAĐANJA / CONGRESS VENUE :
Hotel Bosna ****
Banja Luka, Republika Srpska / Republic of Srpska
27 - 29. mart 2020. / March 27 - 29, 2020

VAŽNI DATUMI / IMPORTANT DATES :
Datum održavanja Kongresa: 27-29.mart 2020.
Date of the Congress: March 27-29, 2020

Krajnji rok za registraciju po sniženoj cijeni: 01.februar 2020.
Deadline for registration at the reduced fee: February 01 st , 2020

Krajnji rok za rezervaciju smještaja: 15. februar, 2020.
Deadline for hotel reservation: February 15th , 2020

Krajnji rok za dostavljanje apstrakata: 1. februar, 2020.
Deadline for submission of abstracts: February 1 st 2020

Obavijest o načinu prezentacije: 15. februar 2020.
Notification of abstract acceptance and way of presentation: February15 th , 2020

SEKRETERIJAT KONGRESA / CONGRESS SECRETARIAT
MD Goran Topić, Banja Luka; UKC Banja Luka
Tel.: Fax:
Naučni dio i apstrakti : Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

TEHNIČKI ORGANIZATOR / TECHNICAL ORGANIZER

TRAVEL PLAN

Kralja Petra I Karađorđevića 109
78000 Banja Luka
Tel.: 051/492-493 Mob.: 066/333-301
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Kontakt osoba / Contact person: Jelena Diljkan
E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
Webpage: www.travelplan.ba

NAUČNE INFORMACIJE / SCIENTIFIC INFORMATION
Predsjednik Kongresa / President of the Congress
ORGANIZACIONI ODBOR / ORGANIZING COMMITTEE
Predsjednik / President

NAUČNI ODBOR / PROFESSIONAL COMMITTEE

Prijava apstrakata :
 1. Prijavljeni apstrakti moraju biti originalni. Prethodno publikovani ili apstrakti koji su prezentovani na nekom međunarodnom naučnom i/ili stručnom sastanku neće biti prihvaćeni.
 2. Autori neće imati pristup svojim prijavljenim apstraktima do krajnjeg datuma, tako da ih neće moći pregledati i mijenjati. U slučaju da se utvrdi nepravilnost u sadržaju apstrakta koji je prijavljen, može se tražiti zamjena prethodnog apstrakta elektronskom korespodencijom (e mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli., slanje korigovanog apstrakta naslovite kao KOREKCIJA APSTRAKTA) do krajnjeg datuma prijave, nakon čega neće biti moguće dalje ispravke.
 3. Obavezuje se kontakt autor da pošalje detaljnu i tačnu e-mail adresu, koja će biti korištena u budućoj korespondenciji.
 4. Članovi Naučnog odbora Kongresa će pregledati sve dospjele apstrakte i odabraće radove za oralnu ili poster prezentaciju. Predviđeno vrijeme za svaku oralnu prezentaciju će zavisiti od sesije za koju će apstrakt biti planiran u Programu Kongresa.
 5. Sve upute za autore oralnih prezentacija će biti na web stranici Kongresa.
 6. Prihvaćeni apstrakti biće publikovani u Knjizi apstrakata. Da bi apstrakt bio uvršten u Knjigu apstrakata, kotizaciju za autora koji prezentuje rad treba uplatiti najkasnije 01.februara 2020. U slučaju da kotizacija do tog roka ne bude uplaćena, apstrakt(i) neće biti uključen(i) u Knjigu apstrakata.
 7. Autori prihvaćenih apstrakata prezentovaće svoj rad u sesiji i u vrijeme za to određeno od Naučnog odbora.
 8. U apstraktu ne pisati fusnote. Molimo da izbjegavate boldovanje, podvlačenje i na drugi način mijenjanje fontova u tekstu apstrakta.
 9. Ako se u apstraktu spominju imena lijekova, autori se podsjećaju da treba da koriste isključivo generička imena. U slučaju korištenja komercijalnih imena lijekova, apstrakt neće biti prihvaćen.

Uputstva autorima za slanje apstrakata:
 1. Apstrakt treba pisati na službenim jezicima koji se koriste u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.
 2. Obrazac za prijavu apstrakta dostupan je OVDE.
 3. Apstrakt poslati kao Word dokument na e-mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 4. Apstrakt može imati najviše 300 riječi bez naslova i autora. U apstrakte ne treba postavljati fotografije i/ili tabele. U slučaju prekoračenja limita riječi apstrakt će biti prilagođen za štampu u Knjigu apstrakata. Na obrascu za apstrakte potrebno je označiti samo jednu od ponuđenih tema.
 5. Apstrakte pisati u fontu Times New Roman, veličine fonta 12pt, u proredu 1.5.
 6. Naslov pisati velikim slovima (CAPS) Times New Roman, bold, 12pt.
 7. Napisati puno prezime i ime i afilijaciju autora i svih koautora. Podvući ime i prezime autora koji će prezentovati. Dozvoljeno je najviše do pet koautora. Potrebno je naznačiti kontakt e mail adresu prezentujućeg autora radi dalje korespondencije.
 8. Apstrakt treba sadržavati: Uvod, Cilj, Metode, Rezultate i Zaključke (kod prikaza slučaja umjesto Rezultati napisati kratak opis slučaja).
 9. Najviše do četiri ključne riječi.
 10. Koristiti standardne skraćenice, a nove skraćenice definisati u zagradi nakon prve upotrebe u tekstu.
 11. Apstrakt može biti prikazan kao poster prezentacija ili usmeno izlaganje (na obrascu za apstrakte naznačite da li apstrakt šaljete za oralnu ili poster prezentaciju).
 12. Krajnji rok za slanje apstrakata je 01. februar 2020. Nakon ovog datuma sažeci neće biti prihvaćeni.

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Sekretar udruženja: Goran Topić

goran.topic[a]udruzenjenefrologa.org