Poštovani,

obavještavamo  vas da je novi termin održavanja  2. kongresa nefrologa Republike Srpske sa međunarodnim učešćem od 02. do 04. juna 2022.godine. Kongres će se održati u hotelu Bosna u Banja Luci u skladu sa epidemiološkom situacijom i važećim propisima Republike Srpske.Teme kongresa obuhvatiće sve aktuelne oblasti u nefrologiji i ponudiće najsavremenije dijagnostičke i terapijske pristupe brojnim nefrološkim oboljenjima.

Organizatori kongresa su Udruženje nefrologa Republike Srpske i Medicinski fakultet Univerziteta u Banjaluci. Na naš i Vaš kongres i ove godine dovodimo najeminentnije stručnjake iz cijelog regiona, čime je zagarantovan dobar stručni i naučni karakter kongresa.

Pozivamo Vas da se aktivno uključite u rad kongresa i da izložite teme koje su u sferi Vaših interesovanja i koje privlače Vašu pažnju. Naučni odbor kongresa će među svim prispjelim radovima odabrati najkvalitetnije, koji će biti prezentovani na našem kongresu. Odabrani radovi i apstrakti će biti štampani u Zborniku radova i sažetaka 2. kongresa nefrologa Republike Srpske, koji će biti katalogizovan u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Republike Srpske.

Kongres će biti akreditovan od strane Savjeta za zdravstvo Ministarstva zdravlja Republike Srpske. Pokrovitelj kongresa je Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Univerzitet u Banjaluci.

U periodu od 28.02.-01.03.2020. god, u Hotelu „Bosna“, u Banjoj Luci, u organizaciji Sekcije za peritoneumsku dijalizu Udruženja nefrologa Republike Srpske, a pod pokrovitelјstvom: Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske, Medicinskog fakulteta u Banjoj Luci, Komore doktora medicine i Društva doktora medicine Republike Srpske i Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, održaće se simpozijum sa međunarodnim učešćem – Druga Akademija peritoneumske dijalize. Generalni sponzor Akademije bila je kompanija Baxter.

Planirano je ukupno 14 predavanja iz oblasti peritoneumske dijalize: od epidemiologije, histologije i fiziologije peritoneuma, te osnovnih i naprednih tehnika, komplikacija i njihovog liječenja, do ekperimentalog modela peritoneumske dijalize.

 

Program .pdf

28 novembar

 - napravljena lista čekanja za pacijente koji su već obrađeni ili djelomično obrađeni.

 - otvorena nova ambulanta za transplantirane pacijente u UKCRS ( prizemlje, sjeverno krilo UKCRS).

 - svaki dan od 08-10h moguće je naručivanje transplantiranih pacijenata kao i pacijenata koji su za obradu na telefon 051 / 342 - 830

 - poslednja transplantacija bubrega urađena 15.11.2019., sin - (primalac) i  majka - (davalac)

 - naredna transplantacija planirana 6.12.2019.

 - u toku je potpisivanje sporazuma sa Italijom vezano za upućivanje naših pacijenata u italijanske transplantacione centre.

Poslednje objavljeno

Kontakt info

Univerzitetski klinički centar
Republike Srpske

12 beba bb, Banja Luka

Tel: +387 51 342 100

Fax: +387 51 342 100

Email: info@udruzenjenefrologa.org

JIB: 4401663190007

Predsjednik udruženja: Dr  Goran Topić
goran.topic@udruzenjenefrologa.org

Sekretar udruženja: Dr Dragana Bubić
dragana.bubic@udruzenjenefrologa.org